Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" iz Kanjiže. Na narednim stranicama možete pronaći sve informacije o našem poslovanju, kao i o uslugama koje pružamo.

    
Skip Navigation Links"Komunalac" > Naslovna > Poslovanje > Dokumenti

      Dokumenti


Finansijski podaci 2018 i 2019. god.

Realizacija poslovnog programa 2019-I.kvartal

Realizacija poslovnog programa 2018

Obaveštenje u vezi Pravilnika o registrovanju faktura u komercijalnim transakcijama

Obrazac za identifikaciju - Azonosító nyomtatvány

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova J.P.K.U. "Komunalac" 2017

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" Kanjiža sa Zakonom o javnim preduzećima

Osnivački akt J.P.K.U. "Komunalac"

Statut J.P. "Komunalac" Kanjiža

Organizaciona šema - Szervezeti felépítés

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE


Odluka o naknadama za upotrebu ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kanjiža


Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu       A 2019-es év üzletviteli terve

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2021

A közvállalat hosszútávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2027

A középtávú hosszútávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2021


Pravilnik o uzbunjivanju

Pijačni red - Piaci rend

Kolektivni ugovor J.P.K.U. "Komunalac" 2018

Copyright © 2012 InterSoft Sva prava zadržana.