Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" iz Kanjiže. Na narednim stranicama možete pronaći sve informacije o našem poslovanju, kao i o uslugama koje pružamo.

    
Skip Navigation Links"Komunalac" > Naslovna > Poslovanje > Dokumenti

      DokumentiOpšti akti preduzeća

Obrazac za identifikaciju - Azonosító nyomtatvány

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova J.P.K.U. "Komunalac" 2019

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" Kanjiža sa Zakonom o javnim preduzećima

Osnivački akt J.P.K.U. "Komunalac"

Statut J.P. "Komunalac" Kanjiža

Odluka o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju poslovanja JP Komunalac sa Zakonom o javnim preduzećima

Organizaciona šema - Szervezeti felépítés

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Pravilnik o uzbunjivanju

Pijačni red - Piaci rend

Kolektivni ugovor J.P.K.U. "Komunalac" 2018

Aneks br.1 - Kolektivni ugovor J.P.K.U. "Komunalac" 2019

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Kanjiža

Pravilnik o zaštiti podataka ličnosti

Poslovni dokumenti

Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne usluge Komunalac Kanjiža za 2020. god.

A Komunalac közvállalat üzletviteli terve a 2020-as évre

Obaveštenje u vezi Pravilnika o registrovanju faktura u komercijalnim transakcijama
Finansijski podaci 2018 i 2019. god.

Realizacija poslovnog programa 2019-I.kvartal

Realizacija poslovnog programa 2019-II.kvartal

Üzletviteli terv megvalósulás 2019-II. negyedév

Realizacija poslovnog programa 2019-II.kvartal - PRILOG-MELLÉKLET

Realizacija poslovnog programa 2018-IV. kvartal
Revizorski izveštaj za 2018. god.

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2018. god.

A 2018-as üzletviteli terv megvalósálásáról szóló jelentés

Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu       A 2019-es év üzletviteli terve

I. izmena programa poslovanja za 2019. god.

A 2019-es üzletviteli terv I. módosítása

Dugoročni i srednjoročni planovi preduzeća

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2021

I. izmena Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja 2017-2021

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2021- prečišćen tekst

II. izmena Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja 2017-2021A közvállalat hosszútávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2027

A középtávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2021

A középtávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2021 - I. változtatás

A középtávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2021 - II. változtatás

A középtávú üzletstratégiai és fejlesztési programja 2017-2021-egységes keretszerkezetbe foglalt szöveg


Građevinska služba - Obrasci

Zahtev - utvrđivanje naknakde raznih vodova

Zahtev za izdavanje odobrenja - Reklamna tabla

Zahtev za izdavanje dozvole - Vanredni prevoz

Zimska služba - Dokumentacija

Operativni plan zimske službe 2019-2020

Pregledna karta naselja Kanjiža

Pregledna karta naselja Adorjan

Pregledna karta naselja Doline

Pregledna karta naselja Horgos

Pregledna karta opštine Kanjiža

Pregledna karta naselja Male Pijace

Pregledna karta naselja Martonoš

Pregledna karta naselja Orom

Pregledna karta naselja Totovo Selo

Pregledna karta naselja Tresnjevac

Pregledna karta naselja Velebit

Pregledna karta naselja Vojvoda Zimonić

Horgoš - Kanjiški put - biciklistička staza

Kanjiža - AS i Robna kuća IDEA

Kanjiža - Damjanićeva - Bolmanska semafor

Kanjiža - Dom zdravlja

Kanjiža - Glavna ulica deo1

Kanjiža - Glavna ulica deo2

Kanjiža - Glavni trg deo 1

Kanjiža - Glavni trg deo 2

Kanjiža - Pijačni trg

Kanjiža - Veliko groblje

Kanjiža Narodni park

Kanjiža Novokneževački put

Copyright © 2012 InterSoft Sva prava zadržana.