Добро дошли на званичну презентацију Јавног предузећа за комуналне услуге "Kомуналац" из Kањиже. На наредним страницама можете пронаћи све информације о нашем пословању, као и о услугама које пружамо.

    
Skip Navigation Links"Komunalac" > Naslovna > Poslovanje > Cenovnici

      Cenovnici


Ценовник димничарских услуга
Kéményseprői szolgáltatások árjegyzéke

Ценовник пијачних услуга
Piaci szolgáltatások árjegyzéke

Ценовник погребних услуга
Temetkezési szolgáltatások árjegyzéke

Ценовник машинских услуга
Gépi szolgáltatások árjegyzéke

Ценовник зоохигијенских услуга
Gyepmesteri szolgáltatások árjegyzéke

Ценовник грађевиснких и инжењерских услуга
Építészeti és mérnöki szolgáltatások árjegyzéke

Услуга на отвореном базену
Tiszai medence

Ценовник радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа
Községi útmenti övezetek karbantartása

Ценовник одржавања чистоће на површинама јавне намене ЈП Комуналац
Közterület karbantartás díjszabása

Ценовник одржавања зелених површина
Zöldfelületek karbantartása

Copyright © 2012 InterSoft Sva prava zadržana.