Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" iz Kanjiže. Na narednim stranicama možete pronaći sve informacije o našem poslovanju, kao i o uslugama koje pružamo.

    
Skip Navigation Links"Komunalac" > Naslovna > Delatnosti > Dimničarske usluge

      Dimničarske usluge


Dimničarske usluge vrše se u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i sprečavanja zagađivanja vazduha, kao i radi preventivne zaštite života i imovine od požara.
Dimničarske usluge su:
- Čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
- Spaljivanje čađi u dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima;
- Dimničarska kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
- Dimničarski pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;
- Čišćenje ventilacionih kanala i uređaja.


Copyright © 2012 InterSoft Sva prava zadržana.