Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Javnog preduzeća za komunalne usluge "Komunalac" iz Kanjiže. Na narednim stranicama možete pronaći sve informacije o našem poslovanju, kao i o uslugama koje pružamo.

    
Skip Navigation Links"Komunalac" > Naslovna > Kontakt

      Kontakt


  Uprava:
                Narodni park br. 5, 24420 Kanjiža
                Tel/fax: 024/873-131;  024-221-322
                Mail: info@komunalac-kanjiza.rs
                Direktor: 024/873-131, direktor@komunalac-kanjiza.rs

                Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Žombor Ujvari, dipl.inž.inf.teh. 024/873-131, zaspodlic@komunalac-kanjiza.rs
    
Pogrebna služba:
                Lička br. 2, 24420 Kanjiža (Gradsko groblje)
                Telefon: 024/221-323
                Dežurni telefoni:   062/784-212
                                          062/784-213
Direktor: Ervin Palfi
Nadzorni odbor:
Predsednik: Šandor Berec, dipl. mašinski inženjer berec.sandor1967@gmail.com
Član: Duško Petković, dipl. ekonomista dpetkovc@eunet.rs
Član: Ištvan Konc, dipl. građevinski inženjer istvan.konc@komunalac-kanjiza.rs


Besplatna kontakt linija za potrošače – 0800 / 24 – 24 – 25


Copyright © 2012 InterSoft Sva prava zadržana.